Pilot stałopłatu do 25kg w zasięgu wzroku VLOS(A)

Opis szkolenia

 

Oferujemy Państwu kompleksowe przygotowanie pozwalające uzyskać kompetencje pilota do wykonywania lotów według krajowego scenariusza NSTS-03. Został on przygotowany z myślą o operacjach w zasięgu widoczności wzrokowej VLOS z użyciem bezzałogowych statków powietrznych typu stałopłat (A) o masie startowej mniejszej niż 25 kg.

 

Niniejszy scenariusz pozwala Państwu na wykonywanie lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi bez konieczności certyfikacji ich według nowych przepisów. To znaczy, że mogą państwo wykonywać loty wszystkim dronami dostępnymi na rynku, których maksymalna masa startowa nie jest wyższa niż 25 kg.

 

Przygotowanie obejmuje:

 • Szkolenie z wiedzy teoretycznej przygotowujące do egzaminu
 • Egzamin z wiedzy teoretycznej potwierdzony certyfikatem wiedzy teoretycznej
 • Szkolenie praktyczne wraz z oceną umiejętności, udokumentowane jego ukończeniem

Aktualnie, z przyczyn związanych z epidemią COVID nasze zajęcia teoretyczne oraz egzamin prowadzone są w formie wykładów on-line. Część praktyczna realizowana jest na miejscu zgodnie z krajowymi obostrzeniami.

Pilot stałopłatu
VLOS do 25kg (NSTS-03)

Szkolenie hybrydowe

Szkolenie teoretyczne

Data
Online
Europejskie uprawnienia

Szkolenie praktyczne

Xh lotów z instruktorem
Data
Stacjonarnie - Miasto

Cena: 2499 PLN

Rezerwuj Kup teraz

SCENARIUSZ NSTS-03 DLA KOGO

Uprawnienia do wykonywania lotów w kategorii szczególnej to odpowiedni ruch w stronę latania komercyjnego, które oprócz satysfakcji z lotu może przynieść również korzyści finansowe. Choć przepisy mówią o wykonywaniu lotów poza granicami gęstej zabudowy to dzięki brakowi ściśle określonej separacji między naszym dronem a otaczającymi obiektami i ludźmi, kategoria szczególna to najlepszy wybór w kierunku wykonywania usług dronowych. Uprawnienia na wykonywanie lotów stałopłatem do 25 kg pozwalają latać wszystkimi komercyjnymi dronami dostępnymi na rynku. Oczywiście na pierwszym miejscu zawsze powinien stać zdrowy rozsądek i bezpieczeństwo osób postronnych.

 • Branża FOTO-VIDEO
 • Kierownicy budowy
 • Inspektorzy
 • Rolnicy
 • Leśnicy
 • Geodeci
 • Służby mundurowe
 • Formacje paramilitarne
 • Stowarzyszenia rekonstrukcyjne
 • Archeolodzy
 • Ochrona mienia

Korzyści dla uczestnika

 • obsługuje bezzałogowy statek powietrzny zgodnie z zasadami wykonywania lotów w zasięgu wzroku według krajowego scenariusza NSTS-02 VLOS(A) do 25kg
 • charakteryzuje się znajomością aspektów technicznych związanych z użytkowaniem drona
 • jest świadomy obowiązujących przepisów i regulacji prawnych odnoszących się do wykonywania lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi
 • uzasadnia nabyte w procesie szkolenia umiejętności w kontekście rozszerzenia swoich kwalifikacji zawodowych
 • planuje procedury lotu, trafnie ocenia ryzyko związane z jego wykonaniem oraz nadzoruje całą operację
 • rozróżnia oraz potrafi obsługiwać wszystkie tryby lotu drona, w tym tryby automatyczne, autonomiczne oraz manualny (jeśli występuje)
 • zna podstawowe parametry, na które warto zwracać uwagę podczas wyboru drona pod konkretny typ usługi
 • wie w jakich obszarach swojej działalności może wykorzystać drony w celu optymalizacji i wzrostu efektywności prowadzonych działań

Warunki uczestnictwa

Przed przystąpieniem do kursu wymagane jest ukończenie szkolenia on-line oraz zaliczenie egzaminu on-line do kategorii Open A1/A3 przez system Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Jest to obowiązkowe szkolenie dla wszystkich pilotów latających dronami, które na swoim pokładzie przenoszą sensory mogące zbierać informacje z otoczenia (np. kamera, mikrofon) oraz ważą więcej niż 250 gram. Szkolenie będzie dostępne na stronie https://drony.ulc.gov.pl/ po zarejestrowaniu się.

 

Szkolenie i egzamin on-line będą obejmować:

 • Bezpieczeństwo lotnicze
 • Ograniczenia korzystania z przestrzeni powietrznej
 • Regulacje lotnicze
 • Ograniczenia możliwości człowieka
 • Procedury operacyjne
 • Ogólna wiedza na temat bezzałogowych systemów powietrznych
 • Ochrona prywatności i danych
 • Ubezpieczenie
 • Bezpieczeństwo

Szkolenie i egzamin z wiedzy teoretycznej

Szkolenie trwa 12 godzin zegarowych, kursant dostaje także dostęp do materiałów szkoleniowych dostępnych na naszej platformie e-learningowej.

 

Piloci posiadający aktualne kompetencje pilota do scenariusza NSTS-01 lub wyższe, podlegają zwolnieniu z obowiązku szkolenia teoretycznego NSTS-03, jeżeli zaliczą egzamin teoretyczny z zakresu NSTS-03.

 

Cel:

Zapoznanie kursanta z tematyką bezzałogowych statków powietrznych typu stałopłat, zasadami wykonywania lotów oraz ograniczeniami i możliwościami wybranego scenariusza.

 

Zakres:

 • Przepisy lotnicze
 • Ograniczenia możliwości człowieka
 • Procedury operacyjne
 • Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi
 • Ogólna wiedza na temat systemów bezzałogowych statków powietrznych
 • Meteorologia
 • Osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego w locie
 • Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko w powietrzu

Egzamin:

Obejmuje 80 pytań wielokrotnego wyboru mających na celu ocenę wiedzy pilota bezzałogowego statku powietrznego na temat technicznych i operacyjnych środków ograniczających ryzyko, dotyczących w odpowiednich proporcjach wyżej wymienionych działów.

 

Pozytywne zaliczenie egzaminu następuje po uzyskaniu co najmniej 75 % całkowitej liczby punktów.

Szkolenie praktyczne podlegające ocenie

Szkolenie trwa 8 godzin zegarowych z czego 1 godzina to szkolenie naziemne z obsługi i funkcji systemu bezzałogowego. Dla posiadaczy aktualnych kompetencji do realizacji krajowego scenariusza NSTS-01 lub wyższego, czas szkolenia wynosi 5 godzin zegarowych.

 

Cel:

Ocena umiejętności praktycznych na potrzeby operacji wykonywanych w ramach krajowego scenariusza standardowego NSTS-02.

 

Opis:

Na szkoleniu zostanie poruszona kwestia czynności związanych z przygotowaniem bezzałogowego statku powietrznego do lotu, procedur standardowych i awaryjnych związanych z jego lotem oraz czynności po zakończeniu lotu. Zostaną także wyjaśnione i wykorzystane możliwe tryby lotu dostępne w danym modelu bezzałogowca (tryb automatyczny, tryb manualny, tryb autonomiczny, tryb bez dodatkowej stabilizacji itp.). Są to obszary, których znajomość pozwoli na maksymalizację bezpieczeństwa wykonywanych operacji.

 

Zakres:

 • Przygotowanie przed wykonaniem lotu
 • Współpraca z innymi uczestnikami przestrzeni powietrznej
 • Czynności przed lotem
 • Procedury w trakcie lotu
 • Czynności po zakończeniu lotu

Certyfikaty po ukończeniu szkolenia

 • Certyfikat wiedzy teoretycznej pilota bezzałogowego statku powietrznego
 • Potwierdzenie ukończenia szkolenia praktycznego

Przekładają się one na uzyskanie kwalifikacji pilota do wykonywania lotów według krajowego scenariusza standardowego NSTS-03.

Wyślij do nas wiadomość

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia przez Wszechnica Edukacyjna sp. z o.o., zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych ("RODO"). *

skontaktuj się z nami

Wszechnica Edukacyjna sp. z o.o.

Europejskie Centrum Szkoleniowo-Egzaminacyjne
Pilotów Bezzałogowych Statków Powietrznych

 

Siedziba

Aleja Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa

 

Biuro (adres do korespondencji)

ul. Rejtana 17, 02-516 Warszawa

 

Adres e-mail

kontakt@eurodron.com.pl

 

Telefon

+48 502 33 88 02