Open A2 - Egzamin teoretyczny do uzyskania certyfikatu kompetencji pilota A2

Opis szkolenia

Zapraszamy Państwa na egzamin z wiedzy teoretycznej, który zgodnie z nowymi przepisami europejskimi jest obowiązkowym elementem na drodze do uzyskania certyfikatu kompetencji pilota A2 w kategorii Open. Jest to dokument uprawniający do lotów na terenie całej Unii Europejskiej. Egzamin przeprowadzany jest zgodnie z wytycznymi Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Po szczegóły wykonywaniu lotów w tej kategorii zapraszamy niżej.

Pilot drona Open A2

Egzamin teoretyczny

Data
Online
Egzamin

Cena: 50 30 PLN

Kup teraz

Pilot drona Open A2

Egzamin teoretyczny

12.09.2022 r. - godz. 15.00 (1h)
on-line w czasie rzeczywistym
egzamin teoretyczny OPEN A2

Cena: 99 49 PLN

kup teraz

Pilot drona Open A2

Egzamin teoretyczny

26.09.2022 r. - godz. 15.00 (1h)
on-line w czasie rzeczywistym
egzamin teoretyczny OPEN A2

Cena: 99 49 PLN

Kup teraz

Pilot drona Open A2

Egzamin teoretyczny

10.10.2022 r. - godz. 15.00 (1h)
on-line w czasie rzeczywistym
egzamin teoretyczny OPEN A2

Cena: 99 49 PLN

Kup teraz

PODKATEGORIA A2 MOŻLIWOŚCI/WYMOGI?

 • Podkategoria ta umożliwia pilotom loty bezzałogowymi statkami powietrznymi klasy C2 (do 4kg).
 • Drony nieposiadające klasy CE mogą latać zgodnie z przepisami przejściowymi.
 • Loty wykonywane są tylko w zasięgu wzroku (VLOS).
 • Wysokość maksymalna do jakiej mogą wzbić się BSP to 120 (AGL) metrów na ziemią.
 • Nie wolno wlatywać nad osoby i zgromadzenia osób.
 • Minimalna odległość pozioma od osób to 30 m lub 5 m, jeżeli dron posiada funkcję ograniczającą prędkość lotu i ma odpowiednią klasę CE.

Warunki uczestnictwa

Przed przystąpieniem do kursu wymagane jest ukończenie szkolenia on-line oraz zaliczenie egzaminu on-line kategorii Open A1/A3 przez system Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Jest to obowiązkowe szkolenie dla wszystkich pilotów latających dronami, które na swoim pokładzie przenoszą sensory mogące zbierać informacje z otoczenia (np. kamera, mikrofon) oraz ważą więcej niż 250 gramów. Szkolenie będzie dostępne na stronie https://drony.ulc.gov.pl po zarejestrowaniu się.

 

Szkolenie i egzamin on-line będą obejmować:

 • Bezpieczeństwo lotnicze
 • Ograniczenia korzystania z przestrzeni powietrznej
 • Regulacje lotnicze
 • Ograniczenia możliwości człowieka
 • Procedury operacyjne
 • Ogólna wiedza na temat bezzałogowych systemów powietrznych
 • Ochrona prywatności i danych wrażliwych
 • Ubezpieczenie
 • Bezpieczeństwo

Po pozytywnym ukończeniu powyższego kursu należy przejść również szkolenie do kategorii A2 dostępne w profilu pilota. Zakres szkolenia jest zbieżny z zakresem wymaganym na egzaminie.

 

Należy także ukończyć praktyczne szkolenie w trybie samokształcenia w zakresie warunków operacyjnych dla podkategorii A3 określonych w sekcji UAS.OPEN.040 pkt 1 i 2 (str. 62). Niezbędnym elementem jest dostarczenie oryginału oświadczenia o jego ukończeniu do naszego ośrodka lub jednego z naszych trenerów. Dokument można również dostarczyć w formie elektronicznej na nasz adres e-mail (EuroDRON@we.edu.pl) po wcześniejszym jego podpisaniu podpisem elektronicznym.

 

Link do procedury przesłania dokumentów w sprawie egzaminu A2 (kursant):

https://ulc.gov.pl/_download/Drony/Wdra%C5%BCanie_przepis%C3%B3w_UE/Procedura_przeslania_dokumentow
_w_sprawie_egzaminu_A2.pdf

 

Link do dokumentu określającego warunki operacyjne w zakresie samokształcenia:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0947&from=ES

EGZAMIN TEORETYCZNY

Cel:

Ocena wiedzy pilota bezzałogowego statku powietrznego na temat technicznych i operacyjnych środków ograniczających ryzyko na ziemi.

 

Opis:

Jest to test złożony z minimum 30 pytań wielokrotnego wyboru, gdzie uzyskanie wyniku co najmniej 75% całkowitej liczby punktów wiąże się z jego pozytywnym zaliczeniem.

 

Zakres:

 • Meteorologia
  - Wpływ pogody na operacje z użyciem BSP
  - Uzyskiwanie prognozy pogody
 • Osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego w locie
  - Typowa obwiednia operacyjna wiropłatów, stałopłatów i konstrukcji hybrydowych
  - Masa i wyważenie oraz środek ciężkości
  - Zabezpieczenie ładunku
  - Akumulatory
 • Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi
  - Funkcje trybu niskiej prędkości
  - Ocena odległości od ludzi
  - Zasada 1:1

Pozytywny wynik egzaminu skutkuje wydaniem certyfikatu kompetencji pilota A2 w wersji PDF. Certyfikat ten upoważnia kursanta do wykonywania lotów zgodnie z zasadami podkategorii A2.

ZASADY WYKONYWANA LOTÓW W PODKATEGORII A2

Do dnia 1 stycznia 2023 roku obowiązują przepisy przejściowe określone przez ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/947. Drony nie posiadające klasy CE zgodnej z normami UE wykonują loty zgodnie z przepisami przejściowymi.

 

Waga drona
(bez klasy CE)
31 grudnia 2020 - 1 stycznia 2023
(okres przejściowy)
< 250gmożna latać w podkategorii A1: poziom kompetencji pilota BSP określony w kraju członkowskim
< 500g
< 2kgmożna latać w odległości co najmniej 50m od ludzi, z kompetencjami pilota określonymi dla podkategorii A2
< 25kgmożna latać w podkategorii A3, z kompetencjami pilota określonymi dla podkategorii A1

Wyślij do nas wiadomość

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia przez Wszechnica Edukacyjna sp. z o.o., zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych ("RODO"). *
hCaptcha

skontaktuj się z nami

Wszechnica Edukacyjna sp. z o.o.

Europejskie Centrum Szkoleniowo-Egzaminacyjne
Pilotów Bezzałogowych Statków Powietrznych

 

Siedziba

Aleja Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa

 

Biuro (adres do korespondencji)

ul. Rejtana 17, 02-516 Warszawa

 

Adres e-mail

kontakt@eurodron.com.pl

 

Telefon

+48 502 33 88 02