Pilot drona A1/A3 VLOS

Opis szkolenia

Zapraszamy Państwa na szkolenie pilota drona do wykonywania lotów w kategorii otwartej A1/A3 prowadzone przez system teleinformatyczny Urzędu lotnictwa Cywilnego.

 

Szkolenie jest w pełni darmowe!

 

Jest to obowiązkowe wprowadzające szkolenie dla wszystkich pilotów latających dronami, które na swoim pokładzie przenoszą sensory mogące zbierać informacje z otoczenia (np. kamera, mikrofon) oraz ważą więcej niż 250 gramów.

 

Operacje w kategorii „otwartej” mogą być wykonywane tylko w zasięgu widoczności wzrokowej pilota lub obserwatora w odległości nie większej niż 120 metrów od najbliższego punktu powierzchni ziemi, dronami o masie nie przekraczającej 25 kg.

PODKATEGORIA A1/A3 DLA KOGO

Uprawnienia do wykonywania lotów w kategorii otwartej to dobry początek przygody z bezzałogowymi statkami powietrznymi. Podkategorie A1/A3 pozwalają pilotowi na latanie najmniejszej klasy dronami oraz tymi do maksymalnej wagi 25kg. Zasady, które obowiązują w tej klasie są adekwatne do zagrożenia, które niesie użytkowanie danej wagi statku powietrznego.

Podkategoria A1

Mając drona o wadze nieprzekraczającej 250g mamy spore pole do popisu. Oczywiście na pierwszym miejscu zawsze powinien stać zdrowy rozsądek i bezpieczeństwo osób postronnych.

 • Dopuszcza się przelot nad osobami postronnymi (z pewnymi ograniczeniami) ale nie wolno wlatywać nad zgromadzenia osób („zgromadzenia osób” są to zgromadzenia, w których zagęszczenie osób uniemożliwia im przemieszczanie się). Oczywiście na pierwszym miejscu zawsze powinien stać zdrowy rozsądek i bezpieczeństwo innych osób.

Podkategoria A3

Tyczy się dronów o maksymalnej masie nieprzekraczającej 25 kg. Są to masywne drony o dużych możliwościach, lecz również o dużej sile kinetycznej.

 • Nie wolno wlatywać nad osoby i zgromadzenia. Operacje bezzałogowcem mogą odbywać się w bezpiecznej odległości co najmniej 150 metrów w poziomie od terenów mieszkaniowych, użytkowych, przemysłowych lub rekreacyjnych.

Jak zdobyć uprawnienia a1/a3?

Aby ukończyć szkolenie A1/A3 należy:


1. Założyć konto na platformie teleinformatycznej Urzędu Lotnictwa Cywilnego, która znajduje się pod poniższym adresem. Należy uzupełnić profil operatora, a następnie pilota.

https://drony.ulc.gov.pl/

2. W profilu dane operatora należy rozpocząć szkolenie A1/A3.
Egzamin online składa się z 40 pytań wielokrotnego wyboru, warunkiem zaliczenia testu jest uzyskanie 75% poprawnych odpowiedzi. Szkolenie wprowadzające i egzamin on-line będą obejmować:

 • bezpieczeństwo lotnicze
 • ograniczenia korzystania z przestrzeni powietrznej
 • regulacje lotnicze
 • ograniczenia możliwości człowieka
 • procedury operacyjne
 • ogólna wiedza na temat bezzałogowych systemów powietrznych
 • ochrona prywatności i danych wrażliwych
 • ubezpieczenie
 • bezpieczeństwo

3. Po pomyślnym ukończeniu kursu A1/A3 w sekcji „uprawnienia” będą mieli Państwo dostęp do pobrania certyfikatu kompetencji pilota A1/A3.

Ekran logowania się do platformy ULC

(Źródło: https://drony.ulc.gov.pl/)

Podczas uzupełniania profilu operatora wybieramy status „osoba fizyczna”.

(Źródło: https://drony.ulc.gov.pl/)

Przycisk, który przenosi nas do szkolenia. Dostępny po uzupełnieniu danych pilota.

(Źródło: https://drony.ulc.gov.pl/)

Wyślij do nas wiadomość

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia przez Wszechnica Edukacyjna sp. z o.o., zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych ("RODO"). *
hCaptcha

skontaktuj się z nami

Wszechnica Edukacyjna sp. z o.o.

Europejskie Centrum Szkoleniowo-Egzaminacyjne
Pilotów Bezzałogowych Statków Powietrznych

 

Siedziba

Aleja Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa

 

Biuro (adres do korespondencji)

ul. Rejtana 17, 02-516 Warszawa

 

Adres e-mail

kontakt@eurodron.com.pl

 

Telefon

+48 502 33 88 02