Pilot drona do 25kg BVLOS

Opis szkolenia

Oferujemy Państwu kompleksowe przygotowanie pozwalające uzyskać kompetencje pilota do wykonywania lotów według krajowego scenariusza standardowego NSTS-06. Został on przygotowany z myślą o operacjach poza zasięgiem widoczności wzrokowej (BVLOS) z użyciem bezzałogowych statków powietrznych o masie startowej mniejszej niż 25kg, w odległości nie większej niż 2 km od pilota BSP. Jest to kategoria wagowa, która zawiera w sobie zarówno proste konstrukcje, jak i rozbudowane platformy latające używane w celach zarobkowych.

 

Niniejszy scenariusz pozwala Państwu na wykonywanie lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi bez konieczności certyfikacji ich według nowych przepisów. To znaczy, że mogą państwo wykonywać loty wszystkim dronami dostępnymi na rynku, których maksymalna masa startowa nie jest wyższa niż 25kg.

 

Przygotowanie obejmuje:

 • Szkolenie z wiedzy teoretycznej przygotowujące do egzaminu
 • Egzamin z wiedzy teoretycznej potwierdzony certyfikatem wiedzy teoretycznej
 • Szkolenie praktyczne wraz z oceną umiejętności, udokumentowane jego ukończeniem

Aktualnie, z przyczyn związanych z epidemią COVID nasze zajęcia teoretyczne prowadzone są w formie wykładów on-line. Egzamin teoretyczny oraz część praktyczna realizowane są na miejscu zgodnie z krajowymi obostrzeniami.

Pilot drona
BVLOS <25kg (NSTS-06)

Stacjonarne szkolenie praktyczne oraz wykłady on-line w czasie rzeczywistym

Szkolenie teoretyczne

23-24.09.2022 (pt.-sob.) - 16 h - zajęcia teoretyczne z instruktorem
on-line w czasie rzeczywistym
e-learning na 12 miesięcy

Szkolenie praktyczne

11h indywidualnych zajęć praktycznych z instruktorem (1 na 1)
termin zajęć praktycznych dopasowany będzie do Twoich możliwości czasowych - USTALIMY INDYWIDUALNIE Z TOBĄ
GDAŃSK

Cena: 5500 4750 PLN

Rezerwuj Kup teraz

Pilot drona
BVLOS <25kg (NSTS-06)

Szkolenie stacjonarne

Szkolenie teoretyczne

15-16.09.2022 (czw.-pt.) - 16 h - zajęcia teoretyczne z instruktorem
on-line w czasie rzeczywistym
e-learning na 12 miesięcy

Szkolenie praktyczne

11h indywidualnych zajęć praktycznych z instruktorem (1 na 1)
termin zajęć praktycznych dopasowany będzie do Twoich możliwości czasowych - USTALIMY INDYWIDUALNIE Z TOBĄ
WARSZAWA

Cena: 3500 2990 PLN

Rezerwuj Kup teraz

Pilot drona
BVLOS <25kg (NSTS-06)

Szkolenie zawodowe

Szkolenie teoretyczne

Data
Online
Europejskie uprawnienia

Szkolenie praktyczne

Xh lotów z instruktorem
Data
Stacjonarnie - Miasto

Cena: 4990 PLN

Rezerwuj Kup teraz

SCENARIUSZ NSTS-06 DLA KOGO?

Uprawnienia do wykonywania lotów w kategorii szczególnej to odpowiedni ruch w stronę latania komercyjnego, które oprócz satysfakcji z lotu może przynieść również korzyści finansowe. Dzięki braku ściśle określonej separacji między naszym dronem, a otaczającymi obiektami i ludźmi, kategoria szczególna idealnie nadaje się do wykonywania usług z użyciem dronów. Uprawnienia do latania dronem do 25 kg pozwalają latać wszystkimi komercyjnymi dronami dostępnymi na rynku.

 • Branża FOTO-VIDEO
 • Zleceniobiorcy robót budowlano-remontowych
 • Rzeczoznawcy
 • Kierownicy budowy
 • Inspektorzy
 • Rolnicy
 • Leśnicy
 • Geodeci
 • Służby mundurowe
 • Ochrona
 • Konserwatorzy zabytków

Korzyści dla uczestnika

 • obsługa bezzałogowy statek powietrzny zgodnie z zasadami wykonywania lotów w zasięgu wzroku według krajowego scenariusza NSTS-06 BVLOS do 25kg
 • znajomość aspektów technicznych związanych z użytkowaniem drona
 • świadomość obowiązujących przepisów i regulacji prawnych odnoszących się do wykonywania lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi
 • nabycie w procesie szkolenia umiejętności w kontekście rozszerzenia swoich kwalifikacji zawodowych
 • zdolność planowania procedury lotu, ocena ryzyka związanego z jego wykonaniem oraz nadzór całej operacji
 • umiejętność rozróżnienia oraz obsługi wszystkich trybów lotu drona, w tym trybów automatycznych
 • znajomość podstawowych parametrów na które warto zwracać uwagę podczas wyboru drona pod konkretny typ usługi oraz wiedza, w jakich obszarach swojej działalności może wykorzystać drony w celu optymalizacji i wzrostu efektywności prowadzonych działań

Warunki uczestnictwa

Przed przystąpieniem do kursu wymagane jest ukończenie szkolenia on-line oraz zaliczenie egzaminu on-line do kategorii Open A1/A3 przez system Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Jest to obowiązkowe szkolenie dla wszystkich pilotów latających dronami, które na swoim pokładzie przenoszą sensory mogące zbierać informacje z otoczenia (np. kamera, mikrofon) oraz ważą więcej niż 250 gramów. Szkolenie będzie dostępne na stronie https://drony.ulc.gov.pl/ po zarejestrowaniu się.

 

Szkolenie i egzamin on-line będą obejmować:

 • Bezpieczeństwo lotnicze
 • Ograniczenia korzystania z przestrzeni powietrznej
 • Regulacje lotnicze
 • Ograniczenia możliwości człowieka
 • Procedury operacyjne
 • Ogólna wiedza na temat bezzałogowych systemów powietrznych
 • Ochrona prywatności i danych
 • Ubezpieczenie
 • Bezpieczeństwo

Szkolenie i egzamin z wiedzy teoretycznej

Szkolenie trwa 16 godzin zegarowych, kursant dostaje także dostęp do materiałów szkoleniowych dostępnych na naszej platformie e-learningowej.

 

Piloci posiadający aktualne kompetencje pilota do krajowego scenariusza standardowego NSTS-05 lub wyższe, podlegają zwolnieniu z obowiązku szkolenia teoretycznego NSTS-06, jeżeli zaliczą egzamin teoretyczny z zakresu krajowego scenariusza standardowego NSTS-06.

 

Cel:

Zapoznanie kursanta z tematyką bezzałogowych statków powietrznych, zasadami wykonywania lotów oraz ograniczeniami i możliwościami wybranego scenariusza.

 

Zakres:

Przepisy lotnicze 
Ograniczenia możliwości człowieka 
Procedury operacyjne 
Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi 
Ogólna wiedza na temat systemów bezzałogowych statków powietrznych 
Meteorologia 
Osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego w locie 
Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko w powietrzu

 

Egzamin

Obejmuje 80 pytań wielokrotnego wyboru mających na celu ocenę wiedzy pilota bezzałogowego statku powietrznego na temat technicznych i operacyjnych środków ograniczających ryzyko, dotyczących, w odpowiednich proporcjach wyżej wymienionych działów.

 

Pozytywne zaliczenie egzaminu następuje po uzyskaniu co najmniej 75 % całkowitej liczby punktów.

Szkolenie praktyczne podlegające ocenie

Szkolenie trwa 11 godzin z czego 1 godzina to szkolenie naziemne z obsługi i funkcji systemu bezzałogowego.

 

Dla kandydatów posiadających kompetencje pilota umożliwiające wykonywanie lotów według scenariusza NSTS-01/02/03/04 szkolenie praktyczne trwa 8 godzin, z czego 1 godzina to szkolenie naziemne.

 

Dla kandydatów posiadających kompetencje pilota umożliwiające wykonywanie lotów według scenariusza NSTS-05 lub wyższe, szkolenie praktyczne trwa 9 godzin, z czego 1 godzina to szkolenie naziemne.

 

Cel:

Ocena umiejętności praktycznych na potrzeby operacji wykonywanych w ramach krajowego scenariusza standardowego NSTS-06.

 

Opis:

Na szkoleniu zostanie poruszona kwestia czynności związanych z przygotowaniem bezzałogowego statku powietrznego do lotu, procedur standardowych i awaryjnych związanych z jego lotem oraz czynności po zakończeniu lotu. Zostaną także wyjaśnione i wykorzystane możliwe tryby lotu dostępne w danym modelu bezzałogowca (tryb automatyczny, tryb bez dodatkowej stabilizacji itp.). Dodatkowo zostaną poruszone tematy obserwacji przestrzeni powietrznej oraz operacji z udziałem obserwatorów. Pełne zrozumienie wymienionych obszarów pozwoli na maksymalizację bezpieczeństwa wykonywanych operacji.

 

Zakres:

 • Przygotowanie przed wykonaniem lotu
 • Planowanie lotu
 • Procedury w trakcie lotu
 • Współpraca z innymi uczestnikami przestrzeni powietrznej
 • Czynności po zakończeniu lotu
 • Operacje poza zasięgiem widoczności wzrokowej BVLOS wykonywane zgodnie z zasadami scenariusza NSTS-06 (obserwacja przestrzeni powietrznej, współpraca z obserwatorem)

Certyfikaty po ukończeniu szkolenia

 • Certyfikat wiedzy teoretycznej pilota bezzałogowego statku powietrznego 
 • Potwierdzenie ukończenia szkolenia praktycznego

Przekładają się one na uzyskanie kwalifikacji pilota do wykonywania lotów według krajowego scenariusza standardowego NSTS-06.

Wyślij do nas wiadomość

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia przez Wszechnica Edukacyjna sp. z o.o., zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych ("RODO"). *
hCaptcha

skontaktuj się z nami

Wszechnica Edukacyjna sp. z o.o.

Europejskie Centrum Szkoleniowo-Egzaminacyjne
Pilotów Bezzałogowych Statków Powietrznych

 

Siedziba

Aleja Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa

 

Biuro (adres do korespondencji)

ul. Rejtana 17, 02-516 Warszawa

 

Adres e-mail

kontakt@eurodron.com.pl

 

Telefon

+48 502 33 88 02